Opłaty

O NAS

Opłaty

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024.

  • 300 zł – Opłata wpisowa (bezzwrotna, jednorazowa opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola)
  • 600 zł – Czesne (opłacane z góry przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola)
  • 17,00 zł/dzień – Posiłki (opłata tylko za wykorzystane posiłki w miesiącu)

Przedszkole "Genesis" w Czerwionce - Leszczynach

Tel: +48 32-441-45-31
Tel. kom: +48 699-838-967
Email: leszczyny@przedszkolegenesis.pl

Copyright © Przedszkole Genesis