Opłaty

O NAS

Opłaty

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola.

Opłaty obowiązujące w 2022/2023 roku.

  • 300 zł – jednorazowa opłata wpisowa
  • 650 zł – czesne (opłata uiszczana w każdym miesiącu, płatna do 5-go dnia każdego miesiąca). W tej kwocie, zawarta jest już opłata za całodniowe wyżywienie dziecka oraz wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane na terenie placówki.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024.

  • 300 zł – jednorazowa opłata wpisowa
  • 700 zł – czesne (opłata uiszczana w każdym miesiącu, płatna do 5-go dnia każdego miesiąca). W tej kwocie, zawarta jest już opłata za całodniowe wyżywienie dziecka oraz wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane na terenie placówki.

Przedszkole "Genesis" w Czerwionce - Leszczynach

Tel: +48 32-441-45-31
Tel. kom: +48 699-838-967
Email: leszczyny@przedszkolegenesis.pl

Copyright © Przedszkole Genesis