O nas

O NAS

Opis przedszkola

Chrześcijańskie przedszkole Genesis w Czerwionce-Leszczynach jest nowoczesną placówką, zapewniającą bezpieczne warunki rozwoju dziecka, wykorzystując najnowsze techniki edukacyjne i szereg zajęć dodatkowych. Funkcjonujemy na praktycznych zasadach Słowa Bożego. Szczególnie inspiruje nas fakt że te zasady w skażdym pokoleniu przynoszą dobre owoce. Jesteśmy ukierunkowani na kształcenie przez system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. Oznacza to, iż nasza placówka ma charakter ponadwyznaniowy, nie utożsamiamy się z żadną denominacją religijną. Kształtujemy w dzieciach postawy szacunku, empatii, życzliwości i posłuszeństwa. Naszym celem jest najlepsze przygotowanie dziecka do szkoły, w miłej i przyjaznej atmosferze. Chcemy ukierunkować jego rozwój zgodnie indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami.

Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli, mającym tak bogaty zakres usług dydaktyczno- wychowawczych. Tworzymy warunki, które wieloobszarowo stymulują rozwój dziecka poprzez doświadczanie, eksplorację świata i poznawanie kultury. Realizujemy program zgodnie z zatwierdzoną przez MEiN podstawą programową dla wychowania przedszkolnego.

Wszyscy nasi podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach:
 • Specjalistyczne zajęcia z logopedą;
 • Język angielski z Native Speaker`em
 • Zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne w formie audycji, koncertów i teatrzyków

By zapewnić tak wszechstronny rozwój dzieci, nasza placówka zatrudnia doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz współpracuje z wieloma wykwalifikowanymi specjalistami i terapeutami.

Jesteśmy nowoczesną placówką, uwzględniającą indywidualne potrzeby naszych podopiecznych. Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe i ważne, dlatego staramy się ukształtować je zgodnie z jego możliwościami, potrzebami, predyspozycjami i talentami.

Jesteśmy przedszkolem, które łączy, a nie dzieli. Ponadwyznaniowy charakter przedszkola uczy wzajemnej akceptacji, szacunku i miłości do drugiego człowieka. Chcemy by każdy czuł się tu szczęśliwy. Wiedza przekazywana jest dzieciom w bardzo przystępny sposób, poprzez zabawę, tak by była dla nich radością i zachęcała do dalszego rozwoju.

Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEiN (Ministerstwo Edukacji i Nauki). Jesteśmy nastawieni na dialog i współpracę z rodzicami, by wychowanie naszych podopiecznych było spójne i przynosiło dobre efekty. Przekazujemy i uczymy uniwersalnych wartości chrześcijańskich, by dzieci mogły odkrywać jak ważny jest szacunek do Boga i drugiego człowieka.

O NAS

Plan dnia

 • 6:30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
       Praca indywidualna i zespołowa.
        Zabawy ruchowe, zabawy zorganizowane.
 • 8:30-8:40- Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
 • 8:40-8:55- Śniadanie
 • 8:55 – 9:00 –  czynności higieniczne,
 • 9:00 – 9:35 – Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
 • 9:35 – 9:55- Zabawy dowolne
 • 9:55 – 10:15- Zajęcia dydaktyczne zgodne z PP
 • 10:15 – 10:25- Drugie śniadanie
 • 10:25-11:15- Wyjście na spacer/ na plac zabaw
 • 11:15- 11:40- Zajęcia dydaktyczne
      Poniedziałek- lekcja biblijna (starszaki)
       Wtorek – rytmika
       Czwartek – logopedia, lekcja biblijna (maluchy)
      piątek – j. angielski
 • 11:40-11:45- Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
 • 11:45- 12:00- Obiad
 • 12:00-12:15- Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.
 • 12:15- 13:40- Odpoczynek/ drzemka- grupa młodsza
        Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową,
        zabawy dowolne – grupa starsza
 • 13:40- 13:45- Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
 • 13:45:14:00- Podwieczorek
 • 14:00-17:30-  Zabawy dowolne i zorganizowane, praca z dzieckiem uzdolnionym, praca wyrównawcza. Czytanie bajek. Rozchodzenie się dzieci.  

Przedszkole "Genesis" w Czerwionce - Leszczynach

Tel: +48 32-441-45-31
Tel. kom: +48 699-838-967
Email: leszczyny@przedszkolegenesis.pl

Copyright © Przedszkole Genesis