O nas

O NAS

Opis przedszkola

Chrześcijańskie przedszkole Genesis w Czerwionce-Leszczynach jest nowoczesną placówką, zapewniającą bezpieczne warunki rozwoju dziecka, wykorzystując najnowsze techniki edukacyjne i szereg zajęć dodatkowych. Funkcjonujemy na praktycznych zasadach Słowa Bożego. Szczególnie inspiruje nas fakt że te zasady w skażdym pokoleniu przynoszą dobre owoce. Jesteśmy ukierunkowani na kształcenie przez system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. Oznacza to, iż nasza placówka ma charakter ponadwyznaniowy, nie utożsamiamy się z żadną denominacją religijną. Kształtujemy w dzieciach postawy szacunku, empatii, życzliwości i posłuszeństwa. Naszym celem jest najlepsze przygotowanie dziecka do szkoły, w miłej i przyjaznej atmosferze. Chcemy ukierunkować jego rozwój zgodnie indywidualnymi możliwościami
i zainteresowaniami.

Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli, mającym tak bogaty zakres usług dydaktyczno- wychowawczych. Tworzymy warunki, które wieloobszarowo stymulują rozwój dziecka poprzez doświadczanie, eksplorację świata i poznawanie kultury. Realizujemy program zgodnie z zatwierdzoną przez MEN podstawą programową dla wychowania przedszkolnego.

Wszyscy nasi podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach:

 • Dogoterapia;
 • Specjalistyczne zajęcia z logopedą;
 • Język angielski z Native Speaker`em
 • Zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne w formie audycji, koncertów i teatrzyków

By zapewnić tak wszechstronny rozwój dzieci, nasza placówka zatrudnia doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz współpracuje z wieloma wykwalifikowanymi specjalistami i terapeutami.

O NAS

Co nas wyróżnia

Jesteśmy nowoczesną placówką, uwzględniającą indywidualne potrzeby naszych podopiecznych. Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe i ważne, dlatego staramy się ukształtować je zgodnie z jego możliwościami, potrzebami, predyspozycjami i talentami.

Jesteśmy przedszkolem, które łączy, a nie dzieli. Ponadwyznaniowy charakter przedszkola uczy wzajemnej akceptacji, szacunku i miłości do drugiego człowieka. Chcemy by każdy czuł się tu szczęśliwy. Wiedza przekazywana jest dzieciom w bardzo przystępny sposób, poprzez zabawę, tak by była dla nich radością i zachęcała do dalszego rozwoju. 

Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Jesteśmy nastawieni na dialog i współpracę z rodzicami, by wychowanie naszych podopiecznych było spójne i przynosiło dobre efekty. Przekazujemy i uczymy uniwersalnych wartości chrześcijańskich, by dzieci mogły odkrywać jak ważny jest szacunek do Boga i drugiego człowieka.

O NAS

Plan dnia

 • 6:30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa. Zabawy ruchowe, zabawy zorganizowane.
 • 8:30 – 8:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 • 9:05 – 9:40 Zajęcia dydaktyczne zgodne z PP
 • 9:40 – 9:55 Zabawy dowolne
 • 9:55 – 10:15 Zajęcia dydaktyczne zgodne z PP
 • 10:15-10:25 Drugie śniadanie
 • 10:25 – 11:15 Wyjście na spacer/ na plac zabaw
 • 11:15 – 11:40 Zabawy dowolne lub zorganizowane.
  • Wtorek – język angielski
  • Czwartek – lekcja biblijna
 • 11:40 – 11:50 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
 • 11:50 – 12:10 Obiad
 • 12:10 – 12:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.
 • 12:30 – 13:30 Odpoczynek / drzemka
 • 12:30 – 13:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
 • 13:40 – 14:00 Podwieczorek
 • 14:00 – 17:00 Zabawy dowolne i zorganizowane, praca z dzieckiem uzdolnionym, praca wyrównawcza. Czytanie bajek. Rozchodzenie się dzieci.

O NAS

Opłaty

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola.

Opłaty obowiązujące w 2020/2021 roku.

 • 300 zł – jednorazowa opłata wpisowa
 • 600 zł – czesne (opłata uiszczana w każdym miesiącu, płatna do 5-go dnia każdego miesiąca). W tej kwocie, zawarta jest już opłata za całodniowe wyżywienie dziecka oraz wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane na terenie placówki.

O NAS

Nasza Kadra

mgr Ewa Wolnicka

Dyrektor

mgr Małgorzata Pawlus

Wychowawca

Sonia Rzyczniok

Pomoc nauczyciela

mgr Joanna Czech

Wychowawca

Wioletta Buchta

Pomoc nauczyciela

Przedszkole "Genesis" w Czerwionce - Leszczynach

Tel: +48 32-441-45-31
Tel. kom: +48 699-838-967
Email: leszczyny@przedszkolegenesis.pl

Copyright © Przedszkole Genesis